Kontakty

Kontaktní osoby pro školní jídelnu

funkce jméno telefon e-mail
Vedoucí školní jídelny Lenka Uksová 251 113 529
725 547 388
lenka.uksova@fzsbarr.cz
Hospodářka školní jídelny Jaroslava Brunnerová 251 113 529  

Odhlašování obědů

Nejpozději do 8:00 hodin lze odhlásit oběd aktuálního dne (pouze telefonicky).

Za včas neodhlášený oběd se náhrada neposkytuje.