Kontakty

Kontaktní osoby pro školní jídelnu

funkce jméno telefon e-mail
Vedoucí školní jídelny Lenka Uksová 725 547 388 lenka.uksova@fzsbarr.cz
Hospodářka školní jídelny Jaroslava Brunnerová 602 513 924  

Odhlašování obědů

Nejpozději do 8:00 hodin lze odhlásit oběd aktuálního dne (pouze telefonicky).

Za včas neodhlášený oběd se náhrada neposkytuje.