Bakaláři

Vstup do webové aplikace žákovské knížky

Vstup je možný kdekoli z internetu.

Do systému můžete vstoupit i z mobilních zařízení.

V případě potíží s připojením NEKONTAKTUJTE firmu Bakaláři, ale školu.

Správce systému Bakaláři paní učitelka Mgr. Petra Zaviačičová tel: 251 113 517, e-mail: petra.zaviacicova@fzsbarr.cz

DŮLEŽITÉ!!!

  • PROTOŽE PŘEDÁVÁNÍ DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ SE BUDE DÍT PŘEDEVŠÍM ELEKTRONICKY, JE TŘEBA, ABY PŘÍSTUPOVÉ HESLO SLOUŽILO VÝHRADNĚ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE.
  • PROTO DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME SI OBDRŽENÉ HESLO IHNED ZMĚNIT. PO UKONČENÍ SE NEZAPOMEŇTE ODHLÁSIT!
  • ŽÁCI MAJÍ DO APLIKACE VLASTNÍ PŘÍSTUP.
  • Vážení rodiče, prosíme, nepoužívejte přihlášení dětí, ani naopak. Vaše práva v elektronické žákovské jsou mnohem větší a ve Vašem nastavení navíc dostáváte zprávy určené pouze rodičům.

Vedle elektronických ŽK funguje i papírový průkaz žáka, do něhož se zapisují omluvenky a další sdělení.

Žáci obdrží své přihlašovací údaje i údaje pro rodiče od svých třídních učitelů.

Pokud se Vám nebo dětem přihlášení nedaří, kontaktujte školu prostřednictvím třídních učitelů. Nekontaktujte firmu, vždy Vás stejně odkáží na školu, nebo školu kontaktují sami. 

Děkujeme a věříme, že elektronická žákovská knížka přispěje k ještě lepší vzájemné komunikaci mezi školou a rodinou.