Pro veřejnost

Škola disponuje rozsáhlým sportovníma areálem, a to venkovními plochami určenými pro individuální sporty a dále třemi tělocvičnami určenými ke stejnému účelu, posilovnou a squashovými kurty.

V době školního vyučování (zpravidla 8:00 – 16:15) jsou tyto prostory využity výhradně k výuce v rámci tělesné výchovy a školní družiny. V odpoledních a večerních hodinách škola efektivně tyto prostory využívá. Vedlejšími sportovními prostoty jsou zrcadlové sály.

Tělocvičny a zrcadlový sál
Squashové kurty
Beach volejbal
Tenis
Posilovna

Případné informace o pronájmu Vám ráda poskytne: