Ceník a platby

Způsob platby stravného

  • inkasem z účtu
  • hotově nejpozději do 15 dne následujícího měsíce v úředních hodinách
  • složenkou, kterou je třeba uhradit vždy neprodleně po jejím obdržení

Platby stravného

  • Účet pro placení stravného (trvalý příkaz, jednorázová platba, souhlas s inkasem)

27-3488670297/0100

  • při trvalém příkazu a jednorázové platbě používejte specifický symbol: 919

Ceník stravného

MŠ celý den děti do 6 let 46 Kč (celodenní stravování včetně pitného režimu)
MŠ celý den děti nad 6 let 48 Kč (celodenní stravování včetně pitného režimu)
děti do 6 let 30 Kč
ZŠ kategorie 1 děti 6 – 10 let 34 Kč 
ZŠ kategorie 2 děti 11 – 14 let 36 Kč
ZŠ kategorie 3 děti 15 – 18 let 38 Kč
  Cizí strávníci 88 Kč včetně DPH 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosahují věku dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, bod 1 – 4. Kategorie je určena podle data narození strávníka, neurčuje se již podle tříd.

Školní jídelna dále nabízí

Obědy pro všechny zájemce o stravování

Výběr ze dvou až tří jídel, jídlo je složeno z polévky, hlavního jídla, nápoje, moučníku nebo salátu apod.

  • Cena oběda je 88 Kč včetně DPH
  • Výdej vždy od 11:00 do 11:30 hodin. Oběd je možno konzumovat v jídelně nebo si jej odnést v jídlonosiči
  • Platba hotově, případně dle dohody
  • Informace na telefonech:  602 513 924, 725 547 388