Metodik prevence SPJ

Sociálně patologické jevy
Prevence SPJ

Úkolem prevence je předcházet SPJ a tímto směrem zaměřit konkrétní aktivity, minimalizovat dopad patologického chování a zamezit šíření.

Cílem působení v oblasti prevence SPJ by mělo být

  • Dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života
  • Dítě s posílenou duševní odolností vůči stresu a náročným situacím
  • Dítě schopné dělat samostatná rozhodnutí (správná)
  • Dítě schopné řešit problémy, případně vyhledat pomoc
  • Dítě s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám
  • Dítě podílející se na tvorbě zdravého životního prostředí

www.prevence-praha.cz

Mimo osobních konzultací s rodiči a žáky máme připraven celoroční preventivní program – více PPŠ

5. ročník: besedy s odborníky na téma nikotinismus, vztahy

6. ročník: adaptační kurz pro žáky, beseda s tiskovým mluvčím Policie ČR na téma policejní práce a osobní bezpečí, sexuální výchova – Čas proměn, AK následná práce se třídou

7. ročník: besedy s odborníky na téma návykové látky, beseda s tiskovým mluvčím Policie ČR na téma policejní práce a osobní bezpečí

8. ročník: zážitkové dny na téma vztahy, sexuální výchova, návštěva diagnostického ústavu

9. ročník: návštěva věznice, beseda na téma právní systém a trestní odpovědnost

 

Kromě pořadů pro žáky chystáme v průběhu školního roku také přednášky a besedy pro rodiče.

 

Ke stažení