Den stromů

V pátek 21.10. byly děti z přípravné třídy A na vycházce v minizoo v Chuchli. Prohlédly si tam nejen zvířátka, která mohou potkat v českých lesích a parcích, ale také pozorovaly stromy, jejichž celosvětový den byly tímto výletem oslavit. Děti si připomněly, že stromy známe listnaté a jehličnaté a že jsou pro planetu Zemi nesmírně důležité. Výlet se dětem líbil a dohodly se, že takovou vycházku zase brzy zopakujeme.