Biologická olympiáda 2023–2024: Cesta až do krajského kola!

Biologická olympiáda (BiO) je náročnou soutěží pro nadšené přírodovědce, kteří hodně umí a znají. Představte si, že v rámci tématu, který je pro každý rok jiné, studujete řadu odborných informací a také různých zajímavostí, připravujete se na poznávání organismů a také založíte malý experiment či pozorování, které pak popíšete v samostatné práci a učiníte závěry. Ve všech úrovních kol BiO pro ZŠ (školní, obvodní v Praze, okresní neboli celopražské) má olympiáda kromě poznávání organismů a testu odborných znalostí samozřejmě i praktickou část, většinou v podobě mikroskopování.

 

Nyní již tedy víte, jak BiO probíhá. Jistě tedy stejně jako my oceníte, že naši žáci Johana Gangnusová, třída 7. D, a Jáchym Uhlíř, třída 8. D, zdárně prošli školním kolem a oba byli úspěšnými řešiteli v kole obvodním (pro Prahu 5 a Prahu 13), každý ve své kategorii.
Blahopřejeme!

Jáchym se umístil na 6. místě v kat C,

Johana na 3. místě v kategorii D.

Johana postupuje do celopražského kola a my jí přejeme, aby získala nové poznatky, nové zážitky a aby byla úspěšná!

Biologickou olympiádu žákům nabízíme každoročně a žáky v jejich snažení podporujeme!