Informace k začátku školního roku 2023/2024

Všechny děti přivítáme v pondělí 4. září 2023
 • 1. třídy
  • v 8:15 před školou, kde si děti i s rodiči vyzvednou třídní učitelky
 • ostatní třídy
  • v 8:00 – 8:45 přivítání žáků a zahájení školního roku v příslušných kmenových třídách
   • třídy, kterým se změnila kmenová třída (budova U1 – směr k bazénu; budova U2 – směr do ulice V Remízku):
    • III. B (p. uč. Mgr. Markéta Turková) – budova U1 učebna č. 314
    • III. E (p. uč. Mgr,. Pavel Staněk) – budova U1 učebna 312
    • IV. C (p. uč. Mgr. Marcela Holubová) – budova U2 učebna č. 215
    • V. A (p. uč. Mgr. Pavla Škodová) – budova U1 učebna č. 311
    • VI. A (p. uč. Mgr. Jana Motyčková) – budova U1 učebna č. 420
    • VI. B (p. uč. Mgr. Andrea Černáková) – budova U1 učebna č. 514A
    • VI. C (p. uč. Mgr. Alena Váchová) – budova „komín“ učebna č. 404
    • VI. D (p. uč. Bc. Renáta Rambousková) – budova U1 učebna č. 416
 • nově příchozí žáci se shromáždí v 7:45 na vedení školy, zde si je vyzvednou příslušní třídní učitelé
Školní družina 4. září
 • ranní družina není
 • pouze do 14:00
Úterý 5. září 2023
 • 1. třídy
  • ukončení vyučování po 2. vyučovací hodině, třídní učitel po celou dobu se svojí třídou
 • 1. stupeň
  • ukončení vyučování po 4. vyučovací hodině, třídní učitel po celou dobu se svojí třídou
 • 2. stupeň
  • ukončení vyučování po 5. vyučovací hodině, třídní učitel po celou dobu se svojí třídou
Školní družina 5. září 2023
 • již i ranní družina 
 • 1. třídy pouze do 14:00
 • ostatní již v běžném provozu do 17:30
Středa 6. září 2023
 • 1. třídy
  • ukončení vyučování po 2. vyučovací hodině, třídní učitel po celou dobu se svojí třídou
 • 1. stupeň
  • ukončení vyučování po 4. vyučovací hodině, třídní učitel po celou dobu se svojí třídou
 • 2. stupeň
  • ukončení vyučování po 5. vyučovací hodině, třídní učitel po celou dobu se svojí třídou
Školní družina 6. září 2023
 • již i ranní družina 
 • 1. třídy pouze do 14:00
 • ostatní již v běžném provozu do 17:30
7. září – 8. září 2023
 • výuka dle rozvrhu
 • bez odpoledního vyučování
 • třídy se nestěhují, zůstávají v kmenových učebnách
Školní družina  7. září 2023
 • již i ranní družina 
 • 1. třídy pouze do 16:00
 • ostatní již v běžném provozu do 17:30
Školní družina  8. září 2023
 • již i ranní družina
 • všichni již v běžném provozu do 17:30