Jednací řád

Aktuálně platný jednací řád byl schválen školskou radou dne 15. 10. 2018

Ke stažení