Členové školské rady

Aktuální složení školské rady pro období 2018 – 2021

Jmenovaní zřizovatelem:
• Mgr. Zdeněk Doležal
• Bc. Jan Trojánek

Zvolení zákonní zástupci žáků:
• Kateřina Bejčková
• PhDr. Martin Chvál, Ph.D.

Zvolení pedagogičtí pracovníci:
• Mgr. Hana Koníčková – učitelka 1. stupně
• Mgr. Tomáš Urbanec – učitel 2. stupně

Předsedou školské rady byl zvolen PhDr. Martin Chvál, Ph.D.

 

Informace o průběhu voleb do Školské rady FZŠ a MŠ Barrandov II