Členové školské rady

Aktuální složení školské rady

Jmenovaní zřizovatelem:
• Mgr. Zdeněk Doležal
• Mgr. Lucie Boudová, Ph.D.

Zvolení zákonní zástupci žáků:
• Tereza Vodičková
• Zuzana Chomátová

Zvolení pedagogičtí pracovníci:
• Mgr. Lenka Janíková – učitelka 1. stupně
• Mgr. Filip Moravec – učitel 2. stupně

Informace o průběhu voleb do Školské rady FZŠ a MŠ Barrandov II