ŠIKANA JE VĚC CELÉ ŠKOLY aneb každý může zabránit šikaně

Naše škola se účastní vzdělávacího programu
ŠIKANA JE VĚC CELÉ ŠKOLY aneb každý může zabránit šikaně.

Jules a Jim, z.ú. přináší v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání aktivity na téma ŠIKANA pro školní metodiky prevence (dále ŠMP) a jejich pedagogické sbory.
Komplexní vzdělávání školních metodiků prevence v tématu šikany zvyšující jejich kompetence nejen v oblasti identifikace a prevence šikany, ale také v oblasti řešení šikany ve škole.
Pro zvýšení dopadu je zařazeno i školení pro celé pedagogické sbory ze škol zapojených školních metodiků prevence.
Celý program je pro školy zdarma.