Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023

 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor sociálních věcí.

Každoročně škola žádá o dotaci

  • Programy primární prevence
  • Akreditované kurzy zaměřené na vzdělávání třídních učitelů, pedagogických sborů, školních metodiků prevence a metodiků prevence

Škola dlouhodobě využívá dotaci MHMP k financování programů primární prevence a vzdělávání pedagogů v oblasti prevence.