Principy a dobrá praxe v řízení kvality základních škol

Poskytovatel dotace: Ministerstvo financí ČR

Doba realizace: 1. 4. 2015 – 29. 2. 2016

Projekt „Principy a dobrá praxe v řízení kvality základních škol“ je projekt spolupráce městské části Praha 5, základních škol a města Biel ve Švýcarsku, který je realizován díky grantu z Fondu Přátelství. Kromě naší školy byly do projektu zapojeny další čtyři základní školy z Prahy 5.

Cílem projektu je výměna zkušeností, zlepšení klimatu ve školách, zefektivnění vzdělávacího procesu, budování systému hodnocení a zlepšování řízení škol.

Více o tom, jak projekt probíhá si přečtěte v: