Operační program Jan Amos Komenský

 

 

 

Šablony pro FZŠ Barrandov.
Projekt je spolufinancován evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003980.

Projekt je zaměřen na personální podporu a vzdělávání pracovníků FZŠ, MŠ a ŠD.