Projekty podpořené z evropského sociálního fondu

Šablony pro Fakultní základní a mateřskou školu Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní speciální pedagog ZŠ, školní speciální pedagog MŠ), vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ (čtenářská pregramotnost), osobnostně sociální rozvoj pedagogů v MŠ, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ) a vzdělávání pedagogů ZŠ (mentoring).

„Šablony pro Fakultní základní a mateřskou školu Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919“ reg. č. proj.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003906. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.