Projekty podpořené z evropského sociálního fondu

Šablony II pro Fakultní základní a mateřskou školu Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní speciální pedagog ZŠ, školní speciální pedagog MŠ), vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ (polytechnické vzdělávání), osobnostně sociální rozvoj pedagogů v MŠ, vzdělávání pedagogů ZŠ (čtenářská gramotnost, osobnostně sociální rozvoj, inkluze, ICT) a vzdělávání pracovníků ve ŠD (čtenářská gramotnost, polytechnické vzdělávání, inkluze, osobnostně sociální rozvoj).

„Šablony II pro FZŠ Barrandov reg. č. proj.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0011565. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.