Kraje pro bezpečný internet

Obrázek1Projekt Kraje pro bezpečný internet je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci.

V rámci tohoto projektu probíhá celá řada aktivit. Nejzajímavější je jistě soutěž žáků škol a bylo by velmi vhodné, aby se i naši žáci soutěže zúčastnili. Veškeré informace lze nalézt na www.kpbi.cz.

Ke stažení