Job Shadowing pro učitele

Na přelomu ledna a února 2017 proběhla desetidenní vzdělávací mobilita polských učitelů, kteří měli možnost zažít reálnou výuku na českých školách.

Mobilita probíhala v rámci programu Erasmus + a účastnilo se jí 10 polských učitelů ze školy ZSP Goniądz – Zespół Samych Profesjonalistów. Učitelé byli zapojeni do projektu Job Shadowing pro učitele a měli tak jedinečnou šanci začít výuku na zahraniční škole v praxi.
Cílem projektu bylo získání nových zkušeností pro polské učitele v rámci používání ICT pomůcek při výuce a celkově tak zvýšit atraktivitu a kvalitu vzdělávání s pomocí využívání nových metod a moderních technologií. Během dvou týdnů, co zde polští učitelé strávili, získali nejen povědomí o tom, jak vypadá výuka na českých školách, ale získali i praktické znalosti během odpoledního kurzu a měli možnost seznámit se s českou kulturou a poznat Prahu.
Do projektu byla zapojena i Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov při PedF UK. Zde v dopoledních hodinách probíhalo samotné stínování, během kterého menší skupinka polských učitelů sledovala výuku v jednotlivých třídách a využívání ICT pomůcek při výuce.
V odpoledních hodinách se poté polští učitelé účastnili teoretické přípravy zaměřené na používání IT pomůcek při výuce. Tyto odpolední semináře byly vedené různými lektory, které se dlouhodobě věnují interaktivní výuce a mají zkušenosti s využíváním ICT technologií.
Učitelé si z celého dvoutýdenní pobytu odnesli mnoho nápadů na zkvalitnění jejich výuky a získali novou motivaci pro jejich další práci.