Zeměpis

Zeměpis se žáci naší školy učí ve všech ročnících 2. stupně. V 6. až 8. třídě jsou 2 hodiny zeměpisu týdně, v 9. třídě 1 hodina.

Výuka zeměpisu probíhá v odborných učebnách s možností přístupu k internetu a s velkoplošnou projekcí.

Co se naučíme v zeměpisu

6. ročník

 • Zařadíme planetu Zemi do Sluneční soustavy, popíšeme stavbu zemského tělesa
 • Vysvětlíme souvislosti mezi jednotlivými složkami krajinné sféry (litosféra – kamenný obal Země, hydrosféra – vodní obal Země, atmosféra – vzdušný obal Země, pedosféra – půdní obal Země, biosféra – vše živé na Zemi)
 • Spočítáme měřítko mapy a určíme zeměpisnou polohu
 • Zorientujeme se v časových pásmech
 • Naplánujeme výlet podle turistické mapy
 • Zjistíme, jak vypadají a žijí obyvatelé v různých částech světa

 

7. ročník

 • Seznámíme se s rozložením světadílů a oceánů
 • Zorientujeme se na politické mapě světa
 • Porovnáme život na jednotlivých kontinentech (Afrika, Austrálie, Amerika, Antarktida, Asie), přírodní podmínky, rozdělení do států, hospodářství, zvyky obyvatel
 • Odvodíme význam oceánů pro život člověka

 

8. ročník

 • Poznáváme život v jednotlivých částech Evropy, přičemž využijeme zkušenosti ze svých prázdninových cest
 • Ve formě prezentací sami představíme evropské státy a oblasti
 • Pochopíme představení České republiky v Evropě
 • Seznámíme se s životem ve všech krajích České republiky (jejich přírodními podmínkami, obyvatelstvem, hospodářstvím)

 

9. ročník

 • Seznámíme se s globálními problémy lidstva (devastací životního prostředí, oblastmi  hladu, nedostatkem pitné vody), činností světových politických a hospodářských organizací, nejdůležitějšími dopravními uzly a trasami ve světě, se současnou politickou situací a dopadem válečných konfliktů
 • Prezentujeme návrh cesty kolem světa