Základy programování a práce s databázemi

Předmět je zaměřen na základy programování v jednoduchých běžně užívaných prostředcích, které pomáhají zefektivňovat práci s počítačem, databázemi a daty celkově. Cílem předmětu je poskytnou žákům informace a osobní zkušenost s tím, jak probíhá práce programátora a jak probíhá programování samotné. Z toho zejména práce s databázemi, databázovými nástroji a programování nad těmito databázemi. Vyzkoušíme si rovněž zefektivnění práce s kancelářskými programy MS Word, MS Excell a MS Access pomocí maker a dalších pokročilých postupů užívání tohoto kancelářského balíku.

Předmět je zaměřen na praktické využití výše zmíněného. Podmínkou účasti je zvládání běžných operací (vytvoření souboru, uložení souboru tam, kam chci, vytvoření složky, porozumění systému složek na počítači).