Základy administrativy a informatiky

Pro 6. až 7. ročník, 2 vyučovací hodiny týdně

Cílem předmětu je efektivní ovládání počítačové klávesnice, psaní desetiprstovou hmatovou metodou a základní uživatelské dovednosti u počítače: práce se soubory, základní orientace na internetu, použití textového editoru a tvorba prezentace.

Předmět se vyučuje v počítačové učebně, psaní na počítači za pomoci speciálního výukového programu.