Výtvarná výchova

Výuka probíhá ve specializované učebně v přízemí budovy školy. Třída je prostorná, vybavená speciálními polohovatelnými stoly a pomůckami.

Zdobení deštníků
Zdobení deštníků (foto DL)

Předmět výtvarná výchova je vyučován v 6. a 7. ročníku v dotaci dvou vyučovacích hodin týdně, v 8. a 9. ročníku jedné vyučovací hodiny týdně.

Cílem projektové výuky na různá témata  (Život na zemi, Člověk, Země a vesmír, Svět) je rozvíjet u žáka svoje schopnosti, vyjádřit svoje pocity, nálady, fantazii, představy. Prohloubit smysl pro krásu a rozvíjet vztah k životnímu prostředí. Součástí výuky je i stručný přehled vývoje výtvarného umění.
Žáci se také účastní různých školních soutěží např. Nejlepší filmová rekvizita, Můj studentský pokoj, Řemeslníci, Historický oděv, atd.

Sádrové odlitky
Sádrové odlitky (foto DL)

Velikou inspirací pro žáky a jejich tvorbu jsou výstavy v Galerii Barrandov. Součástí výstav bývají i doprovodné akce, jako např. besedy přímo s umělci či autory výstav. Žáci často pracují přímo v prostorách galerie. 
Každý rok se žáci účastní výtvarné soutěže ZŠ Prahy 5 s názvem Filmová fantazie.

Filmová fantazie, fotodokumentace
Filmová fantazie, fotodokumentace (foto DL)

„Učím žáky dívat se na umění vlastníma očima, poznávat svět a pomocí obrazu začít vnímat sám sebe. Hledat k sobě cestu, poznávat své JÁ, nebát se odkrývat svoje dovednosti, vyjádřit svoje pocity, emoce.

Jak se dívat na obrazy ? Jednoduše, nakoukávat, nechat na sebe působit barvy, prostor.
Co mi obraz může předat? Soustředěním a trpělivostí pochopit myšlenky autora, které nás vtáhnou do světa fantazie. Vážit si své vlastní tvorby.“

Daniela Loužecká

Postavičky z plastelíny
Postavičky z plastelíny (foto DL)
Maňásci
Maňásci (foto DL)