Výběrový německý jazyk

Pro 9. ročník, 2 hodiny týdně

Výběrový NJ navazuje na znalosti žáků a rozšiřuje je.

Cílem předmětu Výběrový německý jazyk je poskytnout žákům dostatečné jazykové dovednosti pro základní orientaci v cizojazyčném prostředí a ukázat jim možnosti jejich využití v dalším studiu i v životě.

Důraz je kladen více na konverzaci a praktické využití.

Vyučuje se v jazykové učebně s možností využití audiotechniky.