Technické práce

Pro 6. ročník, 2 vyučovací hodiny týdně

Žáci se seznámí s vlastnostmi různých materiálů (dřevo, kov, plasty, kompozity) a jejich využití v praxi. Poznají pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování, vyhotoví technické náčrty a výkresy, porozumí technickým informacím a návodům.
Cílem předmětu je, aby si žáci vyzkoušeli jednoduché pracovní operace a postupy. Předmět se vyučuje v odborné učebně – dílně.