Svět práce a informací

Předmět Svět práce a informací je vyučován v 6. a 7. ročníku v dotaci jedna vyučovací hodina a v 9. ročníku v dotaci dvě vyučovací hodiny. Obsah předmětu je tvořen z učiva dvou vzdělávacích oblastí, Svět práce a Svět informací.

Specifickými cíli předmětu je zdokonalení dovedností v ovládání výpočetní techniky, širší orientace ve světě informací. Žáci získají základní povědomí o trhu práce a používají různé způsoby prezentace vlastní osoby na trhu práce, naučí se vyhledávat informace o středních školách a úřadech práce.