Sportovní výchova

Pro 6. až 7. ročník nebo pro 8. až 9. ročník, 2 vyučovací hodiny týdně

Cílem předmětu je rozvíjet u žáků dovednosti získané v předmětu tělesná výchova, prohloubit jejich kladný vztah k fyzickým aktivitám a sportu a vytvářet návyky zdravého životního stylu.