Praktická osobnostně sociální výchova

Pro 8. až 9. ročníky, 2 vyučovací hodiny týdně

Volitelný předmět Praktická osobnostně sociální výchova je zaměřen na rozvíjení klíčových životních dovedností, dovedností pro každý den, které všichni potřebujeme v kontaktu se sebou a ostatními lidmi. S těmito dovednostmi se setkává každý člověk ve svém osobním i pracovním životě. Jedná se například o osvojení si způsobů korektně a efektivně řešit problémy (samostatně i ve skupině s ostatními), jednat asertivně, eticky, nemít ze všeho následky na svojí osobní pohodu, naplánovat si čas, vést členy svého týmu apod. V semináři se budeme tedy věnovat tréninku a rozboru různých situací, s nimiž se každý potkává, ať již doma, nebo v práci, nebo v běžném kontaktu s jinými lidmi.
Budeme se zabývat například:

  • Osvojením si postupů a technik rozumění sobě samému, svým emocím
  • Osvojením si toho, jak rozumět ostatním lidem a jejich chování
  • Zvládáním svého chování mezi ostatními lidmi, zvládáním svých emocí
  • Naučením se zvládat konflikty s ostatními lidmi
  • Osvojením si postupů konstruktivní (a efektivní) komunikace
  • Naučením se způsobům spolupráce – od základů až po různé manažerské techniky (např. SCRUM)
  • Vyzkoušením si toho, jak pečovat o svoji duševní hygienu a duševní pohodu každý den

Předmět s jmenuje „praktická“, protože nejde o vykládání teorií, ale o praktické vyučování formou vyzkoušení si všeho v praxi na sobě s ostatními žáky, všechny věci si všichni vyzkoušíme a pak je společně rozebereme.