Praktická angličtina

Pro 6. až 9. ročník, 2 vyučovací hodiny týdně

Praktická angličtina je volitelný předmět pro žáky, které jazyk baví a chtějí si ho užít více než při běžných hodinách. Nejedná se o doučování anglického jazyka.

Máme více času na čtení cizojazyčného textu, ať se to již týká literatury (knížky v angličtině, které jsou zestručněné a upravené pro různé úrovně žáků – např. Robinson Crusoe, detektivky o Sherlocku Holmesovi, Tři mušketýři, atd.), nebo běžných zpráv či zajímavostí z tisku.

Můžeme trénovat modelové situace např. při cestování, pokud je chuť, zkusit si zahrát i divadlo. Určitě se najde více času na různé jazykové hry, křížovky, poslechová cvičení, videa, konverzaci, mluvené prezentace různých témat. Probíráme reálie anglicky mluvících zemí, rozšiřujeme slovní zásobu.

Při uváděných aktivitách můžeme využívat počítače a internet.

Samozřejmě, pokud se vyskytne nějaký problém s gramatikou při běžné výuce, je možnost si ji zde znovu vysvětlit a zopakovat.