H-matematika

Pro 6. až 7. ročník (ve třídách, kde se učí matematika Hejného metodou), 1 vyučovací hodina týdně

Výuka je vedena metodou prof. Hejného. Ta vychází z potřeby dítěte hledat, řešit, zkoumat, objevovat a povídat si o tom s kamarády. Žákům se nabízí různorodé úlohy. Radost z vyřešení motivuje k další práci, postupně se tak v mysli žáka buduje kvalitní matematické poznání založené na porozumění.