Hudební výchova

Cílem předmětu Hudební výchova je rozvoj hudebnosti žáků prostřednictvím hudebních činností (zpěv, poslech, hra na jednoduché hudební nástroje, pohyb) a vytváření jejich vztahu k hudbě a umění.

Z hlediska obsahu je výuka v 6. a 7. ročníku zaměřena na zpěv a hru na jednoduché hudební nástroje.

V 8. a 9. ročníku žáci získávají ucelený přehled o dějinách hudby. Svůj hudební projev žáci postupně kultivují a vytvářejí si na něj kritický náhled. Konkrétní hudební materiál (písně, poslechové skladby apod.) volí vždy učitel dle dispozic a zájmů konkrétní třídy.