Fyzika

Větrná elektrárna, obec Kámen
Větrná elektrárna, obec Kámen (foto IŽ)

Fyzika patří mezi přírodovědné předměty. Od 6. do 9. ročníku vyučujeme fyziku dvě hodiny týdně.

K lepšímu pochopení učiva a zábavnější formě využíváme nových metod práce s využitím počítačové techniky a interaktivní tabule.

V rámci mezipředmětových vztahů spolupracujeme s učiteli matematiky, chemie a přírodopisu. Výuku se také snažíme zpestřit exkurzemi, projekty, pokusy, laboratorními pracemi, filmy, kvízy, atd.

 

Co nás ve fyzice čeká?

6. ročník

Měření poledne v Praze, Klementinum (foto IŽ)
Měření poledne v Praze, Klementinum (foto IŽ)
  • prohloubení učiva a znalostí z prvního stupně z prvouky, přírodovědy a matematiky
  • seznámení se základy klasické fyziky – stavba látek, elektřina, magnetizmus, zavedení nových fyzikálních veličin
  • propojení teorie s praktickými znalostmi dětí

 

7. ročník

  • zavádění fyzikálních výpočtů – hustota, pohyb těles, tlak
  • prezentace na interaktivní tabuli
  • hustota, pohyb, působení sil

 

Idiom, MK Praha (foto IŽ)
Idiom, MK Praha (foto IŽ)

8. ročník

  • prohlubování znalostí SI soustavy, předpon jednotek, úpravy a používání vzorců k výpočtům – energie, výkon, elektrický obvod
  • samostatná tvorba žákovských prací na zadaná fyzikální témata – prezentace, referáty, praktické ukázky

 

9. ročník

  • prohlubování znalostí SI soustavy, předpon jednotek, úpravy a používání vzorců k výpočtům – střídavý proud, zvuk
  • samostatná tvorba žákovských prací na zadaná fyzikální témata – prezentace, referáty, praktické ukázky

 

Ukázky některých programů a činností pro zpestření výuky fyziky

Zatmění slunce 20. 3. 2015 (foto IŽ)
Zatmění slunce 20. 3. 2015
(foto IŽ)

Exkurze do SPŠS Betlémská

Již dvakrát jsme s žáky osmých ročníků v rámci fyziky a přípravy na budoucí povolání navštívili SPŠS Betlémská, aby na vlastní oči a kůži zažili, co je strojařina, protože o toto studium není v posledních letech velký zájem. Z hlediska poptávky po zaměstnancích to je ale pro šikovné absolventy výborná budoucnost.

„Praha s fyzikou“- procházka Prahou trochu jinak

Navštívili jsme velmi známá místa v Praze a děti pomocí různých indicií, hádanek, doplňovaček, GPS bodů, atd. hledaly fyzikální jevy, stroje, předměty, stopy vědců, … Místa a objekty, kterých si za normálních okolností návštěvník Prahy téměř nevšimne.