Finanční gramotnost a komunikační dovednosti

Pro 8. a 9. ročník, 2 vyučovací hodiny týdně

V jednom školním roce bude probíhat část finanční a v dalším školním roce část komunikační (pořadí zatím není dáno). Optimální počet žáků ve skupině je 12, max.18.

Finanční gramotnost: Seminář bude zaměřen na užitečné znalosti a dovednosti v této oblasti, od zacházení s osobními finančními prostředky a rozpočtu domácnosti, až po financování vlastních potřeb úvěrovými produkty, využití spořících produktů v bankovních domech či jiné druhy investic. Zamyslíme se nad poptávkou a nabídkou na trhu zboží a služeb a jejich vlivem na ceny, pokryjeme také témata jako inflace a práva spotřebitele. Budeme se věnovat různým druhům pojištění a hodnotit jejich prospěšnost. V rámci předmětu se bude ekonomicky přemýšlet, počítat, navrhovat řešení a vyvozovat závěry – v jakém případě se něco vyplatí a v jakém ne. Bude se pracovat samostatně i ve skupinách, s počítačem i bez něj.

Komunikační dovednosti: Seminář bude obsahovat práci s texty a dalšími zdroji, s audionahrávkami či videem. Budeme dělat jejich rozbory, pokládat (si) otázky, hledat odpovědi. Budeme se zabývat různými komunikačními cvičeními, budeme spolupracovat, naslouchat druhým i argumentovat pro svůj názor. Seminář je určen těm, kteří se chtějí tímto aktuálním tématem aktivně zabývat.