Filmová/audiovizuální výchova

Pro 8. až 9. ročník, 2 vyučovací hodiny týdně

Předmět vede k získání teoretických i praktických znalostí v oblasti fotografie a filmu.