Ekologický seminář

Pro 6. až 7. ročník, 2 vyučovací hodiny týdně

Cílem předmětu je posílit vztah žáků k přírodě a životnímu prostředí.

Práce spočívá ve vyhledávání a třídění informací o místních ekosystémech, provádění pokusů a pozorování v přírodě i laboratoři a řešení školních ekologických projektů.

Součástí jsou čtyřhodinové celky – terénní exkurze a návštěvy muzeí.