Cvičení z matematiky

Pro 9. ročník, 1 vyučovací hodina týdně.

Předmět cílí na opakování a prohloubení učiva, to znamená, že žáci nejen posílí své matematické schopnosti a dovednosti v běžných postupech, ale upevňují, eventuálně vytváří vazby a souvislosti ve znalostech, které v průběhu uplynulých školních ročníků získali.

Žáci tak mají možnost upevňovat i své sebevědomí a posilovat úspěšnost v písemných pracích a testech, což je vhodně připravuje dostát nárokům a požadavkům dalšího studia.

Učitel používá pestrou škálu úloh dostupných ve sbírkách, na internetu nebo v cvičných testech CERMATu. Skladbou témat učitel směřuje tam, kde se žáci cítí méně jistí a reaguje na jejich individuální potřeby. V předmětu se rovněž rozvíjí kompetence žáků v oblastech matematiky, které přesahují základní požadavky.