Zápis do prvních a přípravných tříd 2021 (pro školní rok 2021/2022) – neuveřejněno

Vážení rodiče,

v letošním roce bude zápis vzhledem k epidemiologické situaci probíhat distančně, navíc je obohacen o elektronickou registraci, kterou organizuje MČ Praha 5.

Kdo se zápisu zúčastní?

  • děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
  • děti narozené od 1.9.2015 do 31.12.2015 se mohou zúčastnit, požádají-li o to jejich zákonní zástupci a doporučí školské poradenské zařízení
  • děti narozené od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 se také mohou zúčastnit, požádají-li o to jejich zákonní zástupci a doporučí školského poradenské zařízení spolu s odborným lékařem

Registrace, vyplnění žádosti

Na internetové adrese https://zapisdozs-praha5.praha.eu (bude spuštěna 15. 3.), si vygenerujete a vyplníte žádost, vytisknete, podepíšete a doručíte od 1. 4. do 23. 4. 2021 do školy. (Pokud nemáte přístup k internetu, rádi vám s registrací pomůžeme.)

Způsoby doručení:

  • do datové schránky školy – ik4nrv6
  • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou – FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 919, 152 00 Praha 5
  • osobně po předchozí domluvě
  • vhozením do schránky na škole – hlavní recepce V Remízku 919 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, postupujte stejně. K žádosti přidejte doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě zájmu o přípravnou třídu vyplňte žádost, která je ke stažení zde nebo v listinné podobě k dispozici na hlavní recepci V Remízku 919 (od 15. 3.)

Kontakty:

Zápis do 1. třídy: Mgr. Miroslava Illová (miroslava.illova@fzsbarr.cz, tel. 724 328 341)

Odklad školní docházky a zápis do přípravné třídy: Mgr. Růžena Kufrová (ruzena.kufrova@fzsbarr.cz, tel. 721 136 974)

Omlouváme se za komplikace, věříme, že vše dobře zvládneme. Pokud si nebudete vědět rady, volejte nebo pište!

TĚŠÍME SE NA VÁS!