Zápis do přípravné třídy pro rok 2020/2021- covid, neuveřejněno

Co je zapotřebí?

1) Vyplnit formulář (ke stažení níže):

Formulář si můžete sami vytisknout nebo si ho vyzvednout na hlavní vrátnici školy každý pracovní den od 1. 4. do 17. 4., v čase od 9:00 – 13:00.

2) Vyplněný a podepsaný (vlastnoruční nebo elektronický podpis) formulář spolu s žádostí o odklad (viz výše) můžete zaslat:

  • datovou schránkou: ik4nrv6
  • mailem na adresu: ruzena.kufrova@fzsbarr.cz
  • poštou na adresu: FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5
  • vhodit do schránky na hlavní vrátnici

3) Pokud jste si požadovaná potvrzení vzhledem k nouzovému stavu nestihli vyřídit, pošlete alespoň žádost. Dokumenty můžete dodat později.

4) Přijatým žádostem bude přiděleno evidenční číslo potřebné pro rozhodnutí, které vám zašleme e -mailem.

5) Do přípravné třídy mohou být přijaty také děti v posledním roce předškolního vzdělávání (nešestileté). V případě zájmu vyplní rodiče formulář „Zápis do přípravné třídy“ a doloží pouze doporučení poradenského zařízení (SPC, PPP).

6) Hromadné rozhodnutí o přijetí zveřejníme 4. 5. 2020 na webových stránkách a vyvěsíme na budově školy.