Zápis do 1. třídy pro rok 2020/2021 – covid, neuveřejněno

Co je zapotřebí?

1) Vyplnit 2 formuláře (ke stažení níže):

Formuláře si můžete sami vytisknout nebo si je vyzvednout na hlavní vrátnici školy každý pracovní den od 1. 4. do 17. 4. 2020, v čase od 9:00 – 13:00.

2) Vyplněné a podepsané (vlastnoruční nebo elektronický podpis) formuláře můžete zaslat:

  • datovou schránkou: ik4nrv6
  • mailem na adresu: miroslava.illova@fzsbarr.cz
  • poštou na adresu: FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5
  • vhodit do schránky na hlavní vrátnici

3) Přijatým žádostem bude přiděleno evidenční číslo potřebné pro rozhodnutí, které vám zašleme emailem.

4) Hromadné rozhodnutí o přijetí zveřejníme 4. 5. 2020 na webových stránkách a vyvěsíme na budově školy.