Seznam přijatých dětí do mateřské školy_neuveřejněno

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do mateřské školy ve školním roce 2016/2017

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3a č § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do mateřské školy ve školním roce 2016/2017, který obsahuje:

  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
  2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
M2/2016 přijat M56/2016 přijat M55/2016 přijat
M15/2016 přijat M58/2016 přijat M30/2016 přijat
M34/2016 přijat M61/2016 přijat M64/2016 přijat
M69/2016 přijat M63/2016 přijat M18/2016 přijat
M60/2016 přijat M67/2016 přijat M29/2016 přijat
M1/2016 přijat M12/2016 přijat M46/2016 přijat
M6/2016 přijat M14/2016 přijat M68/2016 přijat
M7/2016 přijat M62/2016 přijat M28/2016 přijat
M13/2016 přijat M66/2016 přijat M70/2016 přijat
M19/2016 přijat M43/2016 přijat M23/2016 přijat
M22/2016 přijat M52/2016 přijat M32/2016 nepřijat
M39/2016 přijat M31/2016 přijat M16/2016 nepřijat
M41/2016 přijat M38/2016 přijat M11/2016 nepřijat
M42/2016 přijat M40/2016 přijat M17/2016 nepřijat
M47/2016 přijat M51/2016 přijat M57/2016 nepřijat
M49/2016 přijat M48/2016 přijat M37/2016 nepřijat
M3/2016 přijat M25/2016 přijat M44/2016 nepřijat
M4/2016 přijat M24/2016 přijat M8/2016 nepřijat
M10/2016 přijat M59/2016 přijat M20/2016 nepřijat
M21/2016 přijat M5/2016 přijat M9/2016 nepřijat
M26/2016 přijat M54/2016 přijat M27/2016 nepřijat
M33/2016 přijat M36/2016 přijat M53/2016 nepřijat
M45/2016 přijat M35/2016 přijat    
M50/2016 přijat M65/2016 přijat    
  1. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

11. května 2016

Praha 11. 5. 2016

Mgr. Milan Holub
ředitel školy

Ke stažení

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy – oficiální dokument (pdf)