Počítačový kroužek

Termín konání: úterý 14:00 – 15:30, čtvrtek  14:00 – 15:30

Místo konání: počítačová učebna PC2

Vedoucí kroužku: Mgr. Helena Hlaváčková

Komu je kroužek určen: 3. až 5. třída

Další informace

Kroužek probíhá každé úterý v učebně PC2 (patro u ŠJ), kde každý žák pracuje samostatně u jednoho počítače. Obrazovka počítače vyučujícího je promítána datovým projektorem na plátno, aby bylo možno prováděné postupy názorně demonstrovat.

Z každého počítače je možný přístup k internetu (pouze s vědomím vyučujícího), žákům jsou vštěpovány zásady jeho bezpečného používání. Naučí se také svůj čas strávený u počítače lépe organizovat a dbát na ergonomické zásady práce s počítačem.

Zájemci se mohou hlásit u H. Hlaváčkové prostřednictvím:

 • přihlášky, kterou děti obdrží od příslušného třídního učitele, nebo si ji stáhnete zde viz níže, a kterou odevzdají v kabinetě paní učitelky v ulici Přístavní.
 • stejné přihlášky, kterou zašlete e-mailem: helena.hlavackova@fzsbarr.cz

Cena kroužku je 200 Kč/měsíc

 • platba se provádí po pololetích v hotovosti na první hodině
  • říjen až leden = 800 Kč
  • únor až květen = 800 Kč
  • červen zdarma – náhrady za odpadlé hodiny (prázdniny, nemoc, atd.)
Zahájení činnosti kroužku je v úterý 5. 10. 2021

Náplň kroužku

 • Základní uživatelské dovednosti 
 • Vytváření souborů a složek 
 • Ukládání, kopírování, tisk 
 • Práce s obrázky, práce s programem Malování, Canva
 • Pravidla bezpečného používání internetu 
 • Psaní všemi deseti ve speciálním nácvikovém programu 
 • Pracovat s textovým editorem 
 • Pracovat s programem PowerPoint, Publisher 
 • Pracovat s programem Excel 
 • Používání e-mailu 
 • Pracovat s fotografiemi a obrázky 
 • Základy programování v programu Scratch

Ke stažení