Příspěvky na stránce – Jirka testuje

Ukázka č.1:

  • Pololetní klasifikace

    V souladu s pokyny MŠMT může škola 28. ledna 2021 sdělit hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 pouze

  • Distanční výuka 3. – 9. tříd je prodloužena

    Výuka probíhá podle manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021“. Dále se řídí aktuálními informacemi

Ukázka č.2:

 

anglický jazyk

český