Třetí Ekoschůzka

Třetí Ekoschůzka                                                                          26. 10. 2018

Účastníci:
Koordinátorky: Tereza Vosáhlová, Martina Steinitzová
Vedoucí MŠ: Mgr. Růžena Kufrová
Rodiče: paní Kunová, paní Vadalová
Třída Broučků: Filip N.
Třída Včeliček: Viktorka M., Marek Sch.
Třída Motýlků: Ondra Š.
Přípravné třídy: Renata N.
Provozní: Jitka, školník Michal

Cílem schůzky bylo ohodnotit jednotlivé oblasti formou smajlíků.

Co jsme dělali:

 • Začínáme rozdělením rolí :
  Fotograf – rodič paní Kunová, učitelka Tereza
  Zapisovatel – rodič paní Vadalová
  Kreslíř – Renata
  Mluvčí – zástupci dětí z Ekotýmu jednotlivých tříd
  Svačinář – Filip
  Hlídač času – Viktorka
  Nástěnkář – Marek
 • Zopakováním pravidel, která dodržujeme v Ekotýmu.
 • Zjištujeme, jestli děti v Ekotýmu splnily úkoly a seznámily třídy s Analýzou. Vše splněno.
 • Po výtvarném zpracování analýzy, jsme svolali dnešní schůzku Ekotýmu, na které jsme členy seznámili s výsledky analýzy. Postupně jsme vyhodnocovali všechny otázky, na které jsme nalepili smajlíky 🙂 (silná stránka), 🙁 (slabá stránka).
 • Výsledky jsme vyvěsili na nástěnky u vchodu a do Ekotřídy. – nástěnkář
 • Slabým a nedostatečně rozvinutým údajům v analýze, se budeme věnovat při vytváření Plánu činností.
 • Děti z Ekotýmu dostaly za úkol, seznámit třídy s výsledky Analýzy Prostředí do příští Ekoschůzky.

Čtvrtá schůzka se bude konat v listopadu.