Zahraniční poznávací zájezd „Dvě tváře Irska“

Začátkem března a koncem dubna 2023 jsme se vydali na dva obsahově stejné zájezdy do zahraničí. Účastnilo se 45 a 46 žáků naší školy v doprovodu 4 pedagogů. Organizaci celého zájezdu zajistila CK Royal z Příbrami, včetně průvodců.
Naše cesta vedla přes několik evropských zemí, jako jsou Německo, Francie, Belgie, Holandsko až do místa určení – Velké Británie, Irska a Severního Irska. Hned druhý den jsme strávili prohlídkou Londýna a jeho pamětihodností. Následující dny jsme cestovali po Irsku a Severním Irsku. Navštívili jsme jejich hlavní města Dublin a Belfast. V dalších dnech jsme se kochali krásami těchto zemí, včetně unikátního Obrova chodníku – Giant´s Causeway. Nadchla nás krásná příroda a dozvěděli jsme se i spoustu informací o historii a prohlédli si některé památky, které se jí týkaly.


Tři noci jsme pobývali v irských rodinách. Děti měly možnost ochutnat zdejší kuchyni a popovídat si se členy irských rodin, poznat zvyky této země.
Cestou zpět jsme navštívili také rodný dům Williama Shakespeara ve Stratfordu nad Avonou. Poté jsme zamířili zpět domů plni překrásných zážitků.