9. D ve Fata Morganě

9. D byla 17. 5. 2023 na výstavě motýlů ve skleníku Fata Morgana v botanické zahradě.
Kromě životního cyklu motýla jsme se dozvěděli i spoustu informací o skleníku a rostlinách v něm umístěných. Viděli jsme kolem sebe poletovat motýly, krmit se je na krmítkách a různá stádia kukel.