6. A v Národopisném muzeu

V říjnu třída 6. A navštívila Národopisné muzeum, které sídlí v letohrádku Kinských na Smíchově.

Národopisné sbírky si žáci nejen prohlédli, ale v rámci workshopu si zahráli na kurátory sbírky. Dozvěděli se, jakým způsobem se předměty dostanou do muzea, kdo je kurátor, kdo je restaurátor, jak se předměty opravují. Ve skupinách zkusili neznámý předmět popsat, představit spolužákům a zařadit do muzejní sbírky. Ukázalo se, že návštěva muzea vůbec nemusí být nuda, a navíc se můžeme i něco naučit!