Ozdobte se Černookou Zuzanou

Když za mnou před dvěma lety přišla má dcera, která v té době u nás ve škole působila jako učitelka, s tím, že chce s mými žáky uspořádat charitativní sbírku pro Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech, stavěla jsem se k tomu velmi skepticky. Moje třída mě ovšem velmi mile překvapila a celá akce proběhla více než dobře. Už tehdy se povedlo vybrat pěknou částku peněz.

Má dcera na naší škole už neučí, ale my jsme se s dětmi rozhodli z této jednorázové akce udělat každoroční tradici a stali jsme se ambasadory hospice.
Již v loňském roce jsme do party přibrali třídy paní učitelky Černé a Novotné a spolu s nimi jsme se letos rozhodli, zapojit do charitativní akce Ozdobte se Černookou Zuzanou. Když náš dobrý úmysl posvětil pan ředitel i rodiče, s velkými obavami ale i odhodláním jsme vyrazili do ulic.
Děti se opravdu snažily. Několikrát se jim dokonce povedlo oslovit někoho, kdo do zapečetěné kasičky věnoval vyšší částku, než byla prodejní cena kytičky, a ani si kytičku nakonec nevzal. Poté se dotyčný dětem svěřil, že má s hospicem Dobrého pastýře osobní zkušenost, jelikož zde strávil poslední chvíle života někdo z jeho blízkých. Také se děti ale bohužel setkaly s tím, že byly odmítnuty, a mnohdy poněkud nehezkým způsobem. V lepším případě přehlížením, obejitím skupinky, výmluvou. Mrzí mě, že se jednalo převážně o starší generaci, která se mnohdy rozčiluje nad neohleduplností a neochotou současné mladé generace, ale když se náctiletí rozhodnou pro akci, která je pro dobrou věc, jsou odmítnuti.

Žákům výše zmíněných tříd se povedlo prodejem kytiček získat neuvěřitelných 63 975,- Kč.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří finančním darem přispěli a děti podpořili milým slovem a uznáním. Žákům naší školy, všem pracovníkům školy, rodičům, obyvatelům a návštěvníkům Barrandova, Smíchova a dalších částí Prahy, které děti navštívily.
Za nemalé příspěvky bychom rádi také poděkovali zaměstnancům firmy Novares ze Žebráku, zaměstnancům Mateřské školy Pohoda na Barrandově a zaměstnancům centrály ČSOB v Radlicích.
Věříme, že peníze najdou uplatnění tam, kde jsou nejvíce potřeba a že tím pomohou jak klientům hospice, tak jejich zaměstnancům o něco málo lépe zvládat každodenní provoz.

Já děkuji všem zúčastněným žákům a svým kolegyním a kolegům za podporu a trpělivost a už teď se těším na další úspěšnou akci.

Ivana Žáčková