Projekt Edison 2017

Ve dnech 2. – 8. 10. 2017 proběhl ve škole projekt EDISON, pořádaný studentskou společností AIESEC.
V rámci projektu jsme přivítali osm stážistů, kteří přijeli z Japonska, Gruzie, Ázerbajdžánu, Indie, Iránu, Turecka, Maroka, Tunisu. Hned první den po oficiálním zahájení projektu stážisté začali navštěvovat jednotlivé třídy a seznamovat děti s životem v jejich zemi.
Druhý den jejich pobytu proběhla Globall Village v tělocvičně školy, kde se všichni stážisté představili a představili také základní atributy svojí země. Během dopoledne se vystřídaly všechny třídy školy. Děti měly samozřejmě možnost se ptát na vše, co je zajímalo. V případě, že někde byly problémy s komunikací, pomáhali jako tlumočníci žáci 8. a 9. tříd, kteří se také podíleli na organizaci projektu.

Naše velké poděkování patří rodinám, které stážisty ubytovaly.