Projekt Edison 2016

Ve dnech 18. až 25. září 2016 nás, v rámci projektu EDISON (Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.), pořádaného organizací AIESEC, navštívilo 7 stážistů, kteří od pondělí do pátku představovali svoje země našim žákům. Stážisté byli ubytováni v rodinách našich žáků a učitelů.

Vybraní stážisté jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravili prezentace o své zemi, vedli diskuze se žáky na různá témata, hráli hry atd. Tímto se snažili představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak měli možnost srovnání různých zemí s Českou republikou – v oblasti historie, ekonomiky, kultury, zvyků, každodenní rutiny aj. Byli zde Devron z Uzbekistánu, Muhammad z Pákistánu, Angela z Německa, Anvi z Indie, Sheyda z Íránu, Anne z Gruzie a Andrea z Rumunska.
Pro žáky nabízel tento projekt možnost vyzkoušet si dorozumívání v anglickém jazyce, získat informace o životě v jiných částech světa, dozvědět se něco o jiných kulturách, prohlédnout si tradiční oblečení a některé předměty typické pro danou zemi.
Možnost kontaktu se zahraničním studentem měly všechny třídy a to od prvních, kde s dorozumíváním pomáhali žáci vyšších ročníků. Zájemci z řad žáků si mohli anglický jazyk procvičovat i během dvou odpoledních vycházek – část Královské cesty a návštěvy Petřína včetně rozhledny a bludiště. Možná jejich vyprávění o zemi bude podnětem k návštěvě dané země.

Ke stažení