Informační schůzka pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

se bude konat 20. 6. 2024 od 17:00 v budově školy. Rodiče budou včas informováni ve které třídě.

Na schůzce budou vydávána rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.