Náhradní termín zápisu do 1. tříd a přípravných tříd

 se koná v pondělí 29. 4. 2024 od 14:00 do 16:00 hodin v pavilonu vedení. Podrobné informace viz níže.

Děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 se mohou zúčastnit, požádají-li o to jejich zákonní zástupci spolu s doporučením PPP.

Jak budete postupovat?

 1. Žádost o přijetí do 1. třídy
  • Na internetové adrese https://zapisdozs-praha5.praha.eu  si vygenerujete a vyplníte ŽÁDOST O PŘIJETÍ, vytisknete a podepíšete. V aplikaci si můžete též rezervovat termín zápisu! Žádost spolu se svým občanským průkazem, rodným listem dítěte a kartičkou zdravotní pojišťovny dítěte vezmete s sebou k zápisu.
 2. Žádost o odklad školní docházky
  • Na internetové adrese https://zapisdozs-praha5.praha.eu  si vygenerujete a vyplníte ŽÁDOST O ODKLAD, vytisknete, podepíšete a spolu s se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte vezmete s sebou k zápisu. K této žádosti je nutné přidat doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Rezervace termínu zde není možná.
 3. Žádost o přijetí do přípravné třídy
  • Na internetové adrese https://zapisdozs-praha5.praha.eu   si vygenerujete a vyplníte ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, vytisknete, podepíšete a spolu se svým občanským průkazem, rodným listem dítěte a kartičkou zdravotní pojišťovny dítěte vezmete s sebou k zápisu. Rezervace termínu zde není možná.

Přípravné třídy jsou určeny pro děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.

JSME RÁDI, ŽE JSTE SI VYBRALI NAŠI ŠKOLU.

TĚŠÍME SE NA OSOBNÍ SETKÁNÍ S VÁMI A VAŠIMI DĚTMI!

Pokud byste se zápisu nemohli osobně zúčastnit, máte možnost doručit požadované dokumenty od 1. 4. do 11. 4. 2024 následujícími způsoby:

 • do schránky recepce školy
 • do datové schránky školy: ik4nrv6
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: miroslava.illova@fzsbarr.cz
 • poštou